Παρασκευή, 24 Μαρτίου 2017

Μια γρήγορη ματιά στην Οργανική Χημεία


Στην σελίδα θα αναρτώ σταδιακά πίνακες παριστάνοντας γραφικά τις ιδιότητες ορισμένων κατηγοριών Οργανικών ενώσεων. Πιστεύω να φανούν χρήσιμα σε υποψηφίους των Θετικών Σπουδών. Δεν υπάρχουν σχόλια: