Σάββατο 17 Μαρτίου 2018

32ος Πανελλήνιος Διαγωνισμός Χημείας (Γ΄ Λυκείου 2018)




Τα θέματα και οι λύσεις του 32ου Πανελλήνιου Διαγωνισμού Χημείας για τους μαθητές της Γ' Λυκείου το 2018.
Για οποιαδήποτε ερώτηση: thak59@gmail.com

Θέματα:



Απαντήσεις:

Οι απαντήσεις δεν είναι οι επίσημες από την ΕΕΧ. (το αρχείο συνεχώς ενημερώνεται)


32ος Πανελλήνιος Διαγωνισμός Χημείας (B΄ Λυκείου 2018)




Τα θέματα και οι λύσεις του 32ου Πανελλήνιου Διαγωνισμού Χημείας για τους μαθητές της B' Λυκείου το 2018.
Για οποιαδήποτε ερώτηση: thak59@gmail.com






Θέματα: 


Απαντήσεις: 

Οι απαντήσεις δεν είναι οι επίσημες από την ΕΕΧ. (το αρχείο συνεχώς ενημερώνεται)