Σάββατο, 4 Απριλίου 2015

Αλοφορμική αντίδραση (ιωδοφόρμιο)

Ιωδοφόρμιο

Οργανική ένωση  με μοριακό τύπο CΗΙ3 (τριϊωδομεθάνιο). 
Είναι κίτρινο στερεό σώμα, με διαπεραστική οσμή, αδιάλυτο στο νερό, διαλυτό στους οργανικούς διαλύτες και έχει σημείο τήξης 119°C. Παρασκευάζεται με επίδραση ιωδίου και αλκαλίου σε θερμή αλκοόλη ή ακετόνη (προπανόνη), ενώ κατά την παρασκευή προστίθεται υποχλωριώδες νάτριο για να χρησιμοποιηθεί όλο το ιώδιο, γιατί χωρίς αυτό περίπου η μισή ποσότητά του μετατρέπεται σε ιωδιούχο άλας.
Έχει αντισηπτικές ιδιότητες και χρησιμοποιείται με τη μορφή αλοιφής σε μολύνσεις και φλεγμονές.

Αλοφορμική αντίδραση

Την αντίδραση αυτή δίνουν: 
α. οι κορεσμένες μονοσθενείς αλκοόλες που έχουν τον τύπο


με ν ≥ 0
β. οι καρβονυλικές ενώσεις που έχουν τον τύπο


με ν ≥ 0
με διάλυμα Cl2, Br2 ή Ι2 παρουσία NaOH ή ΚΟΗ.

Στάδια της αντίδρασης


Στο παρακάτω video από το κανάλι  ΠΕΙΡΑΜΑΤΑ ΧΗΜΕΙΑΣ ΑΝΤΩΝΗΣ ΧΡΟΝΑΚΗΣ παρακολουθήστε τον σχηματισμό ιωδοφορμίου με επίδραση αλκαλικού διαλύματος ιωδίου σε αιθανόλη:
Δεν υπάρχουν σχόλια: