Δευτέρα, 27 Φεβρουαρίου 2017

Τυπολόγιο Οργανικής Χημείας

Για του μαθητές της Γ' Λυκείου (Θετικών Σπουδών) ένα συνοπτικό τυπολόγιο για τις αντιδράσεις στην Οργανική Χημεία.

Δημοσίευση σχολίου