Κυριακή, 4 Δεκεμβρίου 2016

Γνωριμία με τα Χημικά στοιχεία 

Νάτριο. 

Νάτριο
Το όνομα σόδα χαρακτήριζε σε κάποιες Ευρωπαϊκές γλώσσες από πολύ παλιά το ανθρακικό νάτριο ενώ το καθαυτό Αιγυπτιακό όνομα της ουσίας πέρασε μέσω του Ελληνικού νίτρον στα Λατινικά ως νάτρον και έδωσε στο στοιχείο το όνομα που επιθυμούσε ο Berzelius το 1813. Ο Davy φυσικά είχε προτείνει τον όρο sodium με το οποίο είναι γνωστό το στοιχείο στη διεθνή βιβλιογραφία. Η επιθυμία του Berzelius διατηρήθηκε εν μέρει καθώς το σύμβολο του στοιχείου δεν είναι το So αλλά το Na.

Κάλιο. 

Κάλιο
Ανάλογη είναι και η περίπτωση του στοιχείου αυτού με τον Davy να δίνει το κοινό σήμερα όνομα potassium ενώ ο Gilbert στα 1809 το χαρακτήρισε ως kalium και το σύμβολο Κ έμεινε για να δηλώνει το συγκεκριμένο στοιχείο.

Μαγνήσιο. 

Μαγνήσιο
Το όνομα ήταν σε χρήση από πολύ παλιά αναφερόμενο στη μαγνησία γη, με σαφή την ένδειξη προέλευσης από την περιοχή της Μαγνησίας. Η λευκή μαγνησία όπως ήταν γνωστή στους μέσους χρόνους (magnesia alba) είχε περίπου την ακόλουθη σύσταση MgCO3.Mg(OH)2.


Ασβέστιο. 

Ασβέστιο
Ο ασβέστης, ως δομικό υλικό, χρησιμοποιούταν από τους Προϊστορικούς Χρόνους (περίπου από το 14.000 π.Χ.). Η πρώτη καταγεγραμμένη ασβεστοκάμινος, χρονολογείται από το 2.500 π.Χ. και βρέθηκε στην πόλη Khafajah της Μεσοποταμίας. Η επίσημη ονομασία του ασβεστίου «calcium» προέρχεται από την λατινική λέξη calx, που σημαίνει «ασβέστης».
Βάριο. 

Βάριο
Το όνομα του βαρίου προέρχεται από την ελληνική λέξη βαρύς, που αποδίδεται στην πολύ υψηλή πυκνότητα των ορυκτών στα οποία απαντάται. Οι αλχημιστές του Μεσαίωνα γνώριζαν κάποια ορυκτά του βαρίου, τα οποία τους είχαν κινήσει το ενδιαφέρον αφού είχαν την ικανότητα, μετά από έκθεσή τους στο φως, να λάμπουν για μεγάλο χρονικό διάστημα.
Ο Σουηδός χημικός Carl Wilhelm Scheele (1742–1786), διατύπωσε το 1774 πως το ορυκτό βαρίτης (BaSO4) περιείχε ένα νέο στοιχείο, αλλά δεν κατάφερε να απομονώσει το βάριο, παρά μόνο το οξείδιό του, BaO. Δύο χρόνια αργότερα, ο Σουηδός χημικός και μεταλλουργός Johan Gottlieb Gahn (1745-1818) απομόνωσε, μετά από παρόμοια μελέτη, επίσης το οξείδιο του βαρίου.Δεν υπάρχουν σχόλια: