Παρασκευή, 15 Απριλίου 2016

Αποτελέσματα Πανελλήνιου Μαθητικού Διαγωνισμού Χημείας 2016 Τα αποτελέσματα του 30ου ΠΜΔΧ για τους μαθητές της Γ' Λυκείου. Αναρτώνται οι βαθμοί που είναι μεγαλύτεροι ή ίσοι του 60. Όλα τα αποτελέσματα βρίσκονται στη διάθεση της Γραμματείας της ΕΕΧ και όποιος επιθυμεί μπορεί να ενημερωθεί.

  • Στον διαγωνισμό συμμετείχαν 1045 μαθητές έναντι 609 που συμμετείχαν στον διαγωνισμό του 2015.
  • Στην κατανομή των βαθμολογιών, σε σχέση με την προηγούμενη χρονιά, υπάρχει μια σαφή αύξηση των γραπτών με βαθμολογίες 80-100.


Τα αποτελέσματα της Β' και Α' Λυκείου θα ανακοινωθούν σε επόμενο χρόνο, όταν ολοκληρωθεί η διόρθωση τους.Δεν υπάρχουν σχόλια: