Σάββατο, 9 Μαΐου 2015

Οδηγός μάθησης Αντιδράσεων Οργανικής (Γ' Λυκείου)

Εξάσκηση στις αντιδράσεις

Το αρχείο αποτελείται από πέντε (5) μαθήματα.
Μια καλή εξάσκηση για τους μαθητές των Θετικών Σπουδών, όταν αρχίζουν τα μαθήματα της Οργανικής Χημείας, 
Δεν υπάρχουν σχόλια: