Δευτέρα, 11 Μαΐου 2015

Οδηγός μάθησης Αντιδράσεων Οργανικής (Γ' Λυκείου) Μέρος 3

Εξάσκηση στις αντιδράσεις (μάθημα 3)

Το αρχείο αποτελείται από πέντε (5) μαθήματα.
Μια καλή εξάσκηση για τους μαθητές των Θετικών Σπουδών, όταν αρχίζουν τα μαθήματα της Οργανικής Χημείας,
Δημοσίευση σχολίου