Τετάρτη, 27 Μαΐου 2015

Πρόγραμμα Σπουδών Χημείας 2015-2016

Πρόγραμμα Σπουδών του μαθήματος Χημεία της Ομάδας Προσανατολισμού Θετικών Σπουδών της Γ΄ τάξης Ημερησίου Γενικού Λυκείου και της Δ΄ τάξης Εσπερινού Γενικού Λυκείου ......

1. Ενότητα: «ΟΞΕΙΔΟΑΝΑΓΩΓΗ – ΗΛΕΚΤΡΟΛΥΣΗ»

Αριθμός οξείδωσης. Οξείδωση – Αναγωγή
Κυριότερα οξειδωτικά – αναγωγικά. 
Αντιδράσεις οξειδοαναγωγής

2. Ενότητα «ΘΕΡΜΟΧΗΜΕΙΑ»

Μεταβολή ενέργειας κατά τις χημικές μεταβολές. Ενδόθερμες – εξώθερμες αντιδράσεις

3. Ενότητα «ΧΗΜΙΚΗ ΚΙΝΗΤΙΚΗ»

Γενικά για τη χημική κινητική και τη χημική αντίδραση− Ταχύτητα αντίδρασης

4. Ενότητα «ΧΗΜΙΚΗ ΙΣΟΡΡΟΠΙΑ»

Έννοια χημικής ισορροπίας – Απόδοση αντίδρασης
Παράγοντες που επηρεάζουν τη θέση χημικής ισορροπίας
Σταθερά χημικής ισορροπίας Kc

5. Ενότητα «ΟΞΕΑ – ΒΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΙΟΝΤΙΚΗ ΙΣΟΡΡΟΠΙΑ»

Οξέα και βάσεις. Ιοντικά υδατικά διαλύματα
Οξέα και βάσεις κατά Βrönsted−Lowry
Ιοντισμός οξέων – βάσεων
Ιοντισμός νερού. pH και pOH
Διαλύματα οξέων και βάσεων.
Σχέση που συνδέει την Κa οξέος και την Kb της συζυγούς βάσης
Επίδραση κοινού ιόντος
Ρυθμιστικά διαλύματα
Δείκτες − Ογκομέτρηση.

6. Ενότητα «ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΑΚΗ ΔΟΜΗ ΤΩΝ ΑΤΟΜΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ»

Τροχιακό − Kβαντικοί αριθμοί
Αρχές δόμησης πολυηλεκτρονικών ατόμων
Δομή περιοδικού πίνακα (τομείς s, p, d, f) − Στοιχεία μετάπτωσης
Μεταβολή ορισμένων περιοδικών ιδιοτήτων

7. Ενότητα «ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΧΗΜΕΙΑ»

Δομή οργανικών ενώσεων − Διπλός και τριπλός
Δεσμός − Υβριδισμός
Κατηγορίες οργανικών αντιδράσεων
Διακρίσεις − Ταυτοποιήσεις
Δεν υπάρχουν σχόλια: