Δευτέρα, 30 Μαρτίου 2015

Ανίχνευση αλκινίων με όξινο υδρογόνο


Το αιθίνιο είναι οργανική χημική ένωση, που περιέχει άνθρακα και υδρογόνο, με χημικό τύπο C2H2 και σύντομο συντακτικό τύπο HC≡CH. Είναι υδρογονάνθρακας και, πιο συγκεκριμένα, το απλούστερο μέλος της ομόλογης σειράς των αλκινίων. Το χημικά καθαρό αιθίνιο, στις «συνηθισμένες συνθήκες», δηλαδή θερμοκρασία 25 °C και υπό πίεση 1 atm, είναι εξαιρετικά εύφλεκτο άχρωμο αέριο. Χρησιμοποιείται ως καύσιμο και ως πρόδρομη ένωση για την παραγωγή άλλων χημικών προϊόντων.
Περισσσότερα στη Βικιπαιδεία
Στο παρακάτω video γίνεται εργαστηριακή παρασκευή ακετυλενίου (αιθινίου) με υδρόλυση του ανθρακασβεστίου (CaC2)  και διαβίβαση του ακετυλενίου σε αμμωνιακό διάλυμα CuCl, με σχηματισμό καστανέρυθρου ιζήματος.
Αντιδράσεις:\mathrm{CaC_2 + 2H_2O \xrightarrow{} HC \equiv CH \uparrow + Ca(OH)_2 \downarrow }
Παρασκευή ακετυλενίου

\mathrm{
HC \equiv CH + Cu^+ + NH_3 \xrightarrow{} HC \equiv CCu \downarrow + NH_4^+}
Ανίχνευση αιθινίων με όξινο άτομο υδρογόνου

Το video είναι από την σελίδα στο YouTube ΠΕΙΡΑΜΑΤΑ ΧΗΜΕΙΑΣ ΑΝΤΩΝΗΣ ΧΡΟΝΑΚΗΣ


Δεν υπάρχουν σχόλια: