Τρίτη, 24 Μαρτίου 2015

Η πορεία της ανακάλυψης και της ονοματοθεσίας των στοιχείων


Τα χημικά στοιχεία που γνωρίζουμε σήμερα είναι περίπου 120 και λέμε «περίπου» επειδή συχνά συμβαίνει να γίνεται γνωστό ότι ένα νέο στοιχείο ανακαλύφθηκε ή πιθανόν να ανακαλύφθηκε.

Τα χημικά στοιχεία ανακαλύπτονται από τον άνθρωπο από την αρχή της ανθρώπινης ιστορίας, σε διαδοχικές φάσεις. Οι φάσεις αυτές δεν σχετίζονται ούτε με το είδος ούτε με τις ιδιότητες των στοιχείων παρά μόνο με την ανάγκη που είχε ο άνθρωπος να χρησιμοποιήσει κάποιο υλικό και με τις τεχνικές δυνατότητες που υπήρχαν κάθε περίοδο ώστε να ανιχνευθεί η παρουσία και να ταυτοποιηθεί ένα νέο στοιχείο.

Με την έννοια αυτή, ούτε από το βαρύτερο προς το ελαφρύτερο ούτε από τα αέρια προς τα στερεά ούτε σε μια ομάδα του περιοδικού πίνακα από αριστερά προς τα δεξιά έγιναν οι ανακαλύψεις αυτές.

Δεν υπάρχουν σχόλια: